Chemia profesjonalna przemysłowa

Potencjalnymi odbiorcami są państwowe i prywatne firmy,
które zajmują się sprzątaniem:
– obiektów produkcyjnych i usługowych,
– transportu torowego, kołowego, lotniczego i morskiego.

Showing all 12 results