Chemia dezynfekująca

Potencjalnymi odbiorcami są państwowe i prywatne firmy,
które zajmują się sprzątaniem:
– obiektów użyteczności publicznej,
– obiektów sprzedażowych, produkcyjnych i usługowych,
– transportu torowego, kołowego, lotniczego i morskiego.

Showing all 4 results